ЗА ПРОЕКТА


Точно преди 70 г. един малък народ, живеещ в периферията на Европа, се възправя срещу безумието и успява да спаси своите евреи. Докато други 6 милиона от синовете на Давид са изпепелени в газовите камери на Аушвиц и Треблинка, 48 хиляди човешки съдби са опазени от унищожаване. Днес е трудно да си представим рисковете, които нашите прадеди са поели, отстоявайки своята гражданска позиция.
 
Дебатирайки кой, защо и доколко спасява българските евреи историци, журналисти и политици често забравят пред колко труден избор са били поставени всички онези, които се обявяват в защита на евреите. От Димитър Пешев, митрополит Стефан и Елин Пелин до членовете на съюзите на писателите, адвокатите и дори фризьорите. Рискувайки своята кариера, а може би и своята сигурност, тези доблестни българи не заглушават гласа на съвестта си. Подобни думи сигурно биха звучали патетично, ако такава смелост бяха проявили и на други места в Европа. В болното време на Втората световна война обаче единствено българите и датчаните поеха риска да спасят своите еврейски общности.
 
Именно на паметта на тези знайни и незнайни българи е посветен новият сайт на Държавна агенция “Архиви”,  куриран от Иванка Гезенко. Не се заблуждаваме, че би могъл да даде окончателен отговор на горещо дискутираните днес въпроси. Дали царят, депутатите, Светият синод, Компартията или гражданското общество спасиха евреите? Дали те изобщо бяха спасени или просто някак си оцеляха? Дали бе възможно да бъдат съхранени и 11-те хиляди евреи от т.нар. нови земи във Вардарска Македония и Егейска Тракия?
Надеждата ни обаче е, че сайтът ще даде възможност на всеки, който прочете оригиналните документи от епохата, да изгради сам своето мнение по въпроса. Амбицията ни е да покажем фактите такива, каквито са оцелели в пожълтелите страници на архивите.

Включените в сайта писма, протоколи, снимки проследяват съвместното съжителство на българи и евреи от средата на 30-те години на 20. в., очертават културните и социални параметри на тази общност в средата на „другата родина“, сочат основните моменти при изграждането на антиеврейското законодателство в България и действията на законодателната и изпълнителната власт при решаването на т. нар. „Еврейски въпрос”. Специално внимание разбира се е отделено на протестите на цялата българска общественост в подкрепа на нейните съграждани евреи. Подробно е документирано спасяването на няколкото хиляди евреи от Европа, получили транзитни визи към свободата.
 
Спасяването от гибел на 48 398 човешки живота е уникално постижение на един достоен народ. Наред с гордост от миналото обаче, то трябва да ни накара да се замислим как днес ние, децата на десетките български праведници на света, възприемаме другите и различните от нас. Дали поставени пред трудния житейски избор на нашите предци бихме имали тяхната сила и смелост?
 
Доц. д-р Мартин Иванов
Председател на Държавна агенция “Архиви”