ОБЩЕСТВЕНА РЕАКЦИЯ СРЕЩУ АНТИЕВРЕЙСКАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ 1940 -1944 Г.

Граждански сдружения и съюзи

490

Досие на Българския лекарски съюз в Дирекция на полицията с приложен списък на лекарите евреи, донесение за протестното писмо на Съюза срещу законопроекта за защита на нацията и фотокопие на писмен протест на лекари срещу жестокости към баските в Испания.

София, 9 ян.1933 – 21 ян.1943

Вижте всички 34 изображения на документа

178

Изложение от търговски помощници до Богдан Филов, министър-председател, Славчо Загоров, министър на търговията, промишлеността и труда, и Никола Лоогофетов, председател на ХХV ОНС, срещу законопроекта за защита на нацията.

София, 30 окт. 1940


180

Изложение от търговски помощници от магазини и канцеларии до клоновото сдружение на търговските помощници в София, Богдан Филов, министър-председател, Славчо Загоров, министър на търговията, промишлеността и труда, Никола Лоогофетов, председател на ХХV ОНС, и Петър Габровски, министър на вътрешните работи и народното здраве, срещу законопроекта за защита на нацията.

София, 2 ноем. 1940
Писмото е подписано от 50 души.


182

Изложение от търговски помощници до Управителния съвет на Сдружението на търговските помощници, до Богдан Филов, министър-председател, Славчо Загоров, министър на търговията, промишлеността и труда, Никола Лоогофетов, председател на ХХV ОНС, и министъра на правосъдието срещу законопроекта за защита на нацията.

София, 2 ноем. 1940
Писмото е подписано от 68 души.

Вижте всички 2 изображения на документа

186

Писмо от Общия съюз на пострадалите от войните в България до министъра на войната, министъра на вътрешните работи и народното здраве и председателя на ХХV ОНС с предложение за промяна на текстовете на чл.17, буква "а" и чл. 17 буква "д" от законопроекта за защита на нацията.

София, 11 ноем. 1940


188

Телеграма от група работници от хранителния бранш до Бюрото на ХХV ОНС срещу законопроекта за защита на нацията.

Пловдив, 12 ноем. 1940


190

Телеграма от група майстори столари до председателя на ХХV ОНС срещу законопроекта за защита на нацията.

Пловдив, 12 ноем. 1940


191

Телеграма от група техници до Бюрото на ХХV ОНС срещу законопроекта за защита на нацията.

Пловдив, 12 ноем. 1940


193

Телеграма от група обущари до Бюрото на ХХV ОНС срещу законопроекта за защита на нацията.

Пловдив, 12 ноем. 1940


194

Телеграма от група шивачи до Бюрото на ХХV ОНС срещу законопроекта за защита на нацията.

Пловдив, 12 ноем. 1940