СПАСИТЕЛИ

Български дипломати, издавали транзитни визи на евреи 1941-1944

„Въпреки забраната да не се разрешават транзитни визи на лица от еврейски произход, като само в изключителни случаи да се иска разрешение от Дирекция на полицията – отд[ел] Държавна сигурност, която отказваше почти във всички случаи, директорът на консулско-стопанската дирекция, пълномощният министър Никола Пецев, заедно с легационните съветници Никола Ванчев, Хари Левенсон и Любен Зидаров, започнаха самостоятелно да разрешават транзитни визи на лица от еврейски произход, понеже не можаха да се примирят с мисълта, че жени, деца, мъже, старци, рискуват да бъдат изгорени в нацистките лагери на смъртта, само защото са се родили евреи. “
Из Спомени на Любен Златаров за издаването на транзитни визи на евреи от Консулско-стопанската дирекция в МВнРИ.
 
„Не зная къде са ви запокитили ураганите на войната вас – Басада и Юдита, Давид и Мия, Естер и Якоб. И повече съм сигурен, че тези редове едва  ли ще достигнат до Вас. Може би Ви е известно и може би никога няма да узнаете кому дължите своето избавление. Да, Пецев, и Ванчев, Левенсон и Златаров се наричат хората, благодарение на които вие днес живеете. Може би не знаете имената на четиримата българи, които спасиха живота Ви, но знайте и помнете винаги какво щеше да Ви сполети в отминалата война!
Всеки които се запознае с тези мъже, ще се убеди, че българските евреи сме неразделна частица от истински демократичен и толерантен народ и ще си обясни защо тъкмо в нашата страна стана възможен уникалния факт за нашето спасение в годините на Втората световна война.
Исак Бераха.
В. Еврейски вести”, 1979 г.

Прочети още >
453

"Приносът на четирима висши служители на Българското министерство на външните работи за спасяването на чужди евреи през 1941–1944." Статия от Исак Бераха.

Б.м, б.д

Вижте всички 15 изображения на документа

454

Работни бележки, извадки от регистри на легации и спомени на Любен Златаров, за дейността на Н. Вачев, Х. Левинсон, Л. Златаров и Н. Пецев, свързани с транзитното преминане на евреи по време на Втората световна война през България.

Б.м, б.д

Вижте всички 98 изображения на документа

455

Извлечения от входящия дневник на легацията в Букурещ за издаване на транзитни визи на лица от еврейски произход за влизане или преминаване през България, изготвени от Любен Златаров.

Б.м, б.д

Вижте всички 54 изображения на документа

456

"Документи на Консулско–стопанската дирекция при Министерство на външните работи и изповеданията за спасяването на евреи в годините на Втората война". Статия от Любен Златаров.

Б.м, б.д

Вижте всички 19 изображения на документа

464

Служебна справка за заеманите от Никола Ванчев длъжности в Министерство на външните работи и изповеданията.

София, б.д


461

Служебна справка за заеманите от Любен Златаров длъжности в Министерство на външните работи и изповеданията.

София, 31 дек. 1938


458

Служебна справка за заеманите от Хенри Левенсон длъжности в Министерство на външните работи и изповеданията.

София, 31 дек. 1938


462

Наредба на Министерство на външните работи и изповеданията за преместването на Любен Златаров от Българската царска легация в Москва в Консулско-стопанската дирекция при Министерството в София.

София, 20 септ. 1939


540

Нота от английската легация в София и преписка с Турската легация в София, Дирекция на полицията, Българското генерално консулство в Истанбул и др. за корабокрушението на кораба "Салвадор", превозващ евреи от България в Палестина, молби на спасили се евреи за завръщане в България, списъци на спасилите се евреи.

София, Истанбул, 23 март 1940 – 11 февр. 1941

Вижте всички 142 изображения на документа

463

Заповед на Министерство на външните работи и изповеданията за преместването на Любен Златаров от легацията в Москва в София.

София, 22 юни 1940