ОБЩЕСТВЕНА РЕАКЦИЯ СРЕЩУ АНТИЕВРЕЙСКАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ 1940 -1944 Г.

Граждани и общественици

„Кого ще заблудите, че борбата срещу евреите и масоните, които не играят никаква роля в нашия обществен живот, не е плод на чуждо влияние. Вие имате само едно средство да държите в заблуда народа по тия и редица други въпроси: Цензурата и Камшика.
Прочети още >
185

Молба до председателя на ХХV ОНС и народните представители за милост към евреите.

София, Б.д.


101

"В защита на България! На човещината! И на Свободата" – отворено писмо от Христо Пунев, приподписано от Янко Сакъзов, бивш министър, Димо Казасов, бивш министър, Иван Руневски, адвокат, Людмил Стоянов, писател, Стоян Костурков, бивш министър, Петко Стоянов, професор, и Константин Нефтянов, публицист, до народните представители от ХХV ОНС срещу подготвения законопроект за защита на нацията.

София, 1 ноем. 1940
Писмото е във фонда на Н. Мушанов.

Вижте всички 12 изображения на документа

106

Писмо от Димо Казасов до министър-председателя Богдан Филов и народните представители от ХХV ОНС срещу законопроекта за защита на нацията.

София, 18 ноем. 1940
Подписан екземпляр. Документът е от фонда на Димитър Гичев.

Вижте всички 5 изображения на документа

139

Писмо от канцеларията на цар Борис ІІІ до министъра на вътрешните работи и народното здраве за отвореното писмо на Христо Пунев срещу законопроекта за защита на нацията.

София, 12 дек. 1940
Резолюция: "Към материалите по Закона за защита на нацията".


140

Писмо от Христо Пунев до цар Борис ІІІ за отвореното му писмо, изпратено до народните представители от ХХV ОНС срещу законопроекта за защита на нацията.

София, 11 ноем. 1940
Резолюция: До м-ра на вътр. Раб."


141

Отворено писмо на Христо Пунев до народните представители от ХХV ОНС срещу законопроекта за защита на нацията.

София, 1 ноем. 1940
Писмото е приподписано от Янко Сакъзов, Димо Казасов, Иван Руневски, Людмил Стоянов, Стоян Костурков, Петко Стоянов и Константин Нефтянов.

Вижте всички 12 изображения на документа

155

Писмо от Крум Попстанчев до Петко Стайнов с упрек за оказаната от Стайнов защита на еврейството в България.

Бургас, 21 окт. 1940

Вижте всички 2 изображения на документа

158

Изложение от съпругите и децата на евреи опълченци до народните представители от ХХV ОНС срещу внесения за разглеждане в Народното събрание законопроект за защита на нацията, изпратено до Димитър Пешев, подпредседател на ХХV ОНС.

София, 1940


172

Изложение на жители от Трето районно кметство в София до председателя на Народното събрание срещу Закона за защита на нацията.

София, 15 окт. 1940
Изложението е подписано от 17 души.

Вижте всички 2 изображения на документа

184

Писмо от д-р Никола Сакаров, народен представител, до председателя на ХХV ОНС за отказаната му възможност да се изкаже при първото четене на законопроекта за защита на нацията.

София, 25 ноем.1940