<< назад


РЕГИСТРИ ОТ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКВАТЕЛНИ КНИГИ И ПАСПОРТИ (1939-1945)

РЕГИСТРИ ОТ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКВАТЕЛНИ КНИГИ И ПАСПОРТИ (1939-1945)

382K_4_81

Книга за издадените визи от Българската легация във Виши.

Имена на лица, споменати в документа: Истван Бек, Роза Мелер Бек, Август Францевич Коф, Карл Фридрихович Анел, Матвей Адамович Зимел, Леонард Юлиус Щайн, Карл Йоганович Виркман, Маргарита Алсаид , Iosiph Andrauss, Aron Lipkins, Elias Schmidt, Moses Dines, Issak Gellroukh, Iakov Tzeikel, Leon Ringel, Iosiph Pelds, Issak Tomachek, Issak Faierberg, Abraham Chaffel, Iankel Iankelevitch, Aron Grinstwin

Виши, 10 ян. 1941 г.

Вижте всички 11 изображения на документа

new2

Книга за вписване на преминалите пътници с влак № 3 през България за периода 1 януари 1941 – 12 октомври 1942 г.

Имена на лица, споменати в документа: Жан Абрахам

България, 10 ян. 1941 г.


new2

Книга за вписване на преминалите пътници с влак № 3 през България за периода 1 януари 1941 – 12 октомври 1942 г.

Имена на лица, споменати в документа: Вилф Сцинд

България, 11 ян. 1941 г.


new2

Книга за вписване на преминалите пътници с влак № 3 през България за периода 1 януари 1941 – 12 октомври 1942 г.

Имена на лица, споменати в документа: Роза Баумгартел

България, 12 март 1941 г.


new2

Книга за вписване на преминалите пътници с влак № 3 през България за периода 1 януари 1941 – 12 октомври 1942 г.

Имена на лица, споменати в документа: Готфрид Белер

България, 12 ян. 1941 г.


new2

Книга за вписване на преминалите пътници с влак № 3 през България за периода 1 януари 1941 – 12 октомври 1942 г.

Имена на лица, споменати в документа: Естерина Белер

България, 12 ян. 1941 г.


new2

Книга за вписване на преминалите пътници с влак № 3 през България за периода 1 януари 1941 – 12 октомври 1942 г.

Имена на лица, споменати в документа: Александър Лихтенщайн

България, 13 март 1941 г.


new2

Книга за вписване на преминалите пътници с влак № 3 през България за периода 1 януари 1941 – 12 октомври 1942 г.

Имена на лица, споменати в документа: Евгения Шпрингер

България, 13 март 1941 г.


new2

Книга за вписване на преминалите пътници с влак № 3 през България за периода 1 януари 1941 – 12 октомври 1942 г.

Имена на лица, споменати в документа: Ладислас Райхман

България, 14 март 1941 г.


new2

Книга за вписване на преминалите пътници с влак № 3 през България за периода 1 януари 1941 – 12 октомври 1942 г.

Имена на лица, споменати в документа: Кароли Страбел

България, 14 март 1941 г.