ОБЩЕСТВЕНА РЕАКЦИЯ СРЕЩУ АНТИЕВРЕЙСКАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ 1940 -1944 Г.

Централна консистория на евреите в България

174

Из писмо на запасните подофицери български евреи, заселени в Тел Авив, Палестина, изпратено до военния министър ген. Теодоси Даскалов, с искане да им бъдат изпратени възпоминателните медали за участието им във войните – приложение № 2 към изложението на Централната консистория на евреите в България.

София, 1940


175

Таблица за професионалното разпределение на евреите в София – приложение № 3 към изложение на Централната консистория на евреите в България до ХХV ОНС срещу законопроекта за защита на нацията.

София, 1940

Вижте всички 2 изображения на документа

176

Сведение за участието на евреите в общата престъпност в България – приложение № 4 към изложение на Централната консистория на евреите в България до ХХV ОНС срещу законопроекта за защита на нацията.

София, 1940

Вижте всички 2 изображения на документа

177

Факти и прояви на българското еврейство в защита на България – приложение към изложение на Централната консистория на евреите в България до ХХV ОНС срещу законопроекта за защита на нацията.

София, 1940

Вижте всички 5 изображения на документа

173

Списък на загиналите през войните български евреи, изпратен до ХХV ОНС като приложение №1 към изложение на Централната консистория на евреите в България.

София, 1940
Списъкът е подписан от Коюмджиев, началник отделение в Министерство на войната, Золотович, завеждащ бюро Статистика, о.з. полковник Аврам Тааджер, председател на Дружеството на участвалите във войните български евреи, и Алфред Демайо, секретар на Дружеството.

Вижте всички 2 изображения на документа

115

Коректура на съобщение в Бюлетин на Централната консистория на евреите в България за антиеврейски прояви в София, прегледана от Дирекция на полицията.

София, 27 ян. 1939


102

Изложение от Централната консистория на евреите в България до Никола Мушанов срещу подготвения законопроект за защита на нацията.

София, 12 ноем. 1940

Вижте всички 9 изображения на документа

107

Писмо от Централната консистория на евреите в България до проф. Петко Стайнов, депутат от ХХV ОНС, с благодарност за произнесената от него реч срещу законопроекта за защита на нацията.

София, 10 дек. 1940
Подписано от Йосиф Герон.

Вижте всички 2 изображения на документа

157

Изложение от Централната консистория на евреите в България до Иван Багрянов, министър на земеделието, срещу законопроекта за защита на нацията, с приложени статистически данни за участието на евреите в икономиката и търговията.

София, 12 ноем. 1940

Вижте всички 9 изображения на документа

159

Изложение от Централната консистория на евреите в България до Димитър Пешев, подпредседател на ХХV ОНС, с предложение за промяна на чл.17 "б", "г", 18, 19, 22, 24 и 28 от законопроекта за защита на нацията и срещу отнемането на избирателните права на евреите.

София, 25 ноем.1940

Вижте всички 5 изображения на документа