ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ ДО НАЧАЛОТО НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Еврейска култура

Евреите са градска общност, която оказва силно въздействие върху развитието на българите чрез утвърждаването на европейски културни практики. Еврейският всекидневен начин на живот в градовете се превръща в урбанистичен модел за българите.
Прочети още >
486

Досие за пререгистриране на Видинския еврейски певчески хор, съгласно чл.10 от Закона за държавен надзор върху дружествата и сдруженията.

Видин, София, 4 май 1920 – 20 дек. 1939

Вижте всички 57 изображения на документа

481

Досие за пререгистриране на Еврейското певческо дружество при Синагогата, съгласно чл.10 от Закона за държавен надзор върху дружествата и сдруженията.

София, 22 септ.1909 – 15 авг. 1949

Вижте всички 115 изображения на документа

483

Досие за пререгистриране на Еврейското сиропиталище “Царица Елеонора", съгласно чл.10 от Закона за държавен надзор върху дружествата и сдруженията.

София, 23 ноем. 1926 – 16 авг. 1949

Вижте всички 171 изображения на документа

485

Досие за пререгистриране на Еврейско певческо дружество – Пловдив, съгласно чл.10 от Закона за държавен надзор върху дружествата и сдруженията.

Пловдив, София, 7 апр. 1929 – 21 февр. 1950

Вижте всички 78 изображения на документа

470

Досие за пререгистриране на Културно-просветния институт "Еврейски народен университет", съгласно чл.10 от Закона за държавен надзор върху дружествата и сдруженията.

София, 21 ноем. 1930 – 17 авг. 1949

Вижте всички 31 изображения на документа

480

Досие за пререгистриране на Културно-просветния институт "Еврейски народен университет", съгласно чл.10 от Закона за държавен надзор върху дружествата и сдруженията.

София, 21 ноем. 1930 – 21 дек. 1939

Вижте всички 7 изображения на документа

128

Отчет за дейността на учебния отдел при Централната консистория на евреите в България.

София, септ. 1934 – ян. 1936
Краят на отчета липсва.

Вижте всички 5 изображения на документа

129

Писмо от Софийското еврейско училищно настоятелство до делегатите на Събора на еврейските общини за назначаването на директор за софийските еврейски училища.

София, септ. 1935

Вижте всички 4 изображения на документа

51

Благодарствено писмо от министъра на народното просвещение до Анжело Куюмджийски за учредения паричен фонд за подпомагане на бедни студенти.

София, 20 авг. 1937


52

Писмо от Анжело Куюмджийски до министъра на народното просвещение за откриване на банкова сметка с номинална стойност от 7 милиона лв. за подпомагане на бедни студенти.

София, 10 авг. 1937