<< назад


Откази за влизане, престой и транзитно преминаване в България на чужди поданици

Откази за влизане, престой и транзитно преминаване в България на чужди поданици

176K_11_2338

Писмо от Дирекция на полицията до Министерство на външните работи и изповеданията с отказ за издаване на входна виза за България на френската поданица Рашел Арие.

Имена на лица, споменати в документа: Рашел Арие

София, 27 май 1942 г.


176K_11_1772

Телеграма от Министерство на външните работи и изповеданията до Българската легация в Лондон с отказ да се издаде виза на [М. Худесман], изискана с телеграма 540 на легацията.

Имена на лица, споменати в документа: М. Худесман

София, 12 авг. 1939 г.


176K_11_1772

Писмо от Българската легация в Брюксел до Министерство на външните работи и изповеданията за отказа на легацията да издаде виза за влизане в България на Санта Левинек, притежаваща германски еврейски паспорт.

Имена на лица, споменати в документа: Санта Левинек

София, 12 апр. 1939 г.


176K_11_1772

Писмо Министерство на външните работи и изповеданията до Българската легация в Мюнхен с отказ за издаването на визи за влизане в България, съгласно съществуващите разпоредби, на Юлиус Валлах и съпругата му Йоханна Валлах, германски поданици от еврейски произход.

Имена на лица, споменати в документа: Юлиус Валлах, Йоханна Валлах

София, 13 май 1939 г.


176K_11_1772

Телеграма от Министерство на външните работи и изповеданията до Българската легация в Лондон с отказ да се издаде виза на [М. Худесман], изискана с телеграма 540 на легацията.

Имена на лица, споменати в документа: М. Худесман

София, 14 авг. 1939 г.


176K_11_1772

Писмо от Министерство на външните работи и изповеданията до Българското консулство в Дрезден с отказ за издаване на виза за влизане в България на Арон Еделман от Дрезден.

Имена на лица, споменати в документа: Арон Еделман

София, 17 май 1939 г.


176K_11_1772

Писмо от Министерство на външните работи и изповеданията до Българската легация в Брюксел с отказ за издаване на виза на Санта Левинек.

Имена на лица, споменати в документа: Санта Левинек

София, 18 апр. 1939 г.


176K_11_1772

Писмо от Министерство на външните работи и изповеданията до Българското консулство в Мюнхен за отказа на българските погранични власти да допуснат влизането и престоя в България на германските поданици от еврейски произход Валтер Габовски и Йозеф Кан.

Имена на лица, споменати в документа: Валтер Габовски, Йозеф Кан

София, 2 февр. 1939 г.


176K_11_1772

Телеграма от Министерство на външните работи и изповеданията до Българското консулство в Прага с отказ за издаване на виза на д-р [Ferdinand] Gotlieb.

Имена на лица, споменати в документа: [Ferdinand] Gotlieb

София, 27 юли 1939 г.


176K_11_1772

Писмо от Дирекция на полицията до Министерство на външните работи и изповеданията за отказа на граничните власти да допуснат влизането и престоя в България на германските поданици от еврейски произход Валтер Габовски и Йозеф Кан, поради дописване в паспортите им, че същите са изселници.

Имена на лица, споменати в документа: Валтер Габовски, Йозеф Кан

София, 31 ян. 1939 г.