<< назад


Откази за влизане, престой и транзитно преминаване в България на чужди поданици

Откази за влизане, престой и транзитно преминаване в България на чужди поданици

176K_11_2338

Писмо от Дирекция на полицията до Министерство на външните работи и изповеданията с отказ за издаване на входна виза за България на френската поданица Рашел Арие.

Имена на лица, споменати в документа: Рашел Арие

София, 27 май 1942 г.


new2

Писмо от Министерство на външните работи и изповеданията до Българското консулство в Прага с отказ за издаване на визи за влизане в България на Курт Щайн, Ангел Карс, Герхарт Хайнрих, д-р Индржих Херман, д-р Едита Хавсова, Рудолф Бауер, Едуард Владимир Бауер, Александър Найерн, Алфред Плацзек, д-р Арнощ Зайсл, Франтишек Краус, д-р Лизота Райнерова, Ерих Сейдл, инж. Ханс Науман, Ханс Райнхолд, Карел Готлиб, Рудолф Гут, д-р Оскар Чечовичка, Вилем Грунбаум, Елишка Браунова.

Имена на лица, споменати в документа: Курт Щайн, Ангел Карс, Герхарт Хайнрих, Индржих Херман, Едита Хавсова, Рудолф Бауер, Едуард Владимир Бауер, Александър Найерн, Алфред Плацзек, Арнощ Зайсл, Франтишек Краус, Лизота Райнерова, Ерих Сейдл, Ханс Науман, Ханс Райнхолд, Карел Готлиб, Рудолф Гут, Оскар Чечовичка, Вилем Грунбаум, Елишка Браунова

София, 1 дек. 1939 г.


new2

Писмо от Министерство на външните работи и изповеданията до Герхарт Хайнрих Кирш в Прага с отказ за издаване на виза за влизане в България.

Имена на лица, споменати в документа: Герхарт Хайнрих Кирш

София, 10 ноем. 1939 г.


new2

Писмо от Министерство на външните работи и изповеданията до Българската легация в Стокхолм с отказ за издаване на виза за влизане в България на чехословашкия поданик Гейза Бройер, понеже е от еврейски произход.

Имена на лица, споменати в документа: Гейза Бройер

София, 10 февр. 1939 г.


176K_11_1772

Телеграма от Министерство на външните работи и изповеданията до Българската легация в Лондон с отказ да се издаде виза на [М. Худесман], изискана с телеграма 540 на легацията.

Имена на лица, споменати в документа: М. Худесман

София, 12 авг. 1939 г.


176K_11_1772

Писмо от Българската легация в Брюксел до Министерство на външните работи и изповеданията за отказа на легацията да издаде виза за влизане в България на Санта Левинек, притежаваща германски еврейски паспорт.

Имена на лица, споменати в документа: Санта Левинек

София, 12 апр. 1939 г.


176K_11_1772

Писмо Министерство на външните работи и изповеданията до Българската легация в Мюнхен с отказ за издаването на визи за влизане в България, съгласно съществуващите разпоредби, на Юлиус Валлах и съпругата му Йоханна Валлах, германски поданици от еврейски произход.

Имена на лица, споменати в документа: Юлиус Валлах, Йоханна Валлах

София, 13 май 1939 г.


176K_11_1772

Телеграма от Министерство на външните работи и изповеданията до Българската легация в Лондон с отказ да се издаде виза на [М. Худесман], изискана с телеграма 540 на легацията.

Имена на лица, споменати в документа: М. Худесман

София, 14 авг. 1939 г.


new2

Писмо от Министерство на външните работи и изповеданията до Българското консулство в Прага с отказ на молбата на Френкел Жакуес за издаване на транзитна виза за 165 души през България.

Имена на лица, споменати в документа: Френкел Жакуес

София, 14 дек. 1939 г.


new2

Обяснение на чешкия поданик Bedrich Mueller до Министерство на външните работи и изповеданията във връзка с отказа да се издаде виза за влизане в България на него и семейството му.

Имена на лица, споменати в документа: Bedrich Mueller

Прага, 14 юли 1939 г.

Вижте всички 2 изображения на документа