<< назад


Искания за транзитно преминаване през България на чужди поданици

Искания за транзитно преминаване през България на чужди поданици

176K_1_1704

Списък на 76 еврейски деца от Румъния, приложен към писмото на Министерство на външните работи и изповеданията до Българската легация в Букурещ за съгласието на българското правителство за транзитно преминаване през България на 200 деца от Унгария и Румъния със съдействието на Международния Червен кръст.

Имена на лица, споменати в документа: Heinrrich Averbuch Cazas, Sofie Averbuch Cazas, Sidona Pomarleanu, Sarah Rosenberg, Noemy Leibovici, Berta Blumer, Arie Rosenberg, Friederike Denker, Miriam Dachner, Hermine Enzer, Sergiu Samuelly, Sarah Hirsch, Judith Hirsch, Arnold Engler, Marius Fried Neuberger, Baby Jild Smarrach, Edith Smarrach, Mina Vaserman, Susana Vaserman, Beniamin Reidelman, Saul Weinstock, Tivia Moscovici, Iulian Mfsku, Jean Leibovici, Alexandru Cofler, Felix Ormont, Oreste Zalis, Emil Berman, Andrei Berman, Louis Beno Klarsfeld, Dorian Osias, Marcel Abramovici, Ernst Siegfried Weis, Chares Leibovici, Blanche Kestenbaum, Alfonce Kestenbaum, Berthold Storper, Margareta Loewy, Aron Ionel Mutterperl, Felicia Linder, Ghizela Schwartz, Teodor Berman, Robert Hertzka, Moisei Cohn, Marcel Hertan, Marcel Ludwig Stup, Beniamin Winter, Julian Gold, Ada Kott, Bianka Winter, Owsej Fin, Gusta Kaufman, Ritta Kohn, Herman Goldstein, Malvina Berhall, Dawid Bessler, Rihard Rosenstock, Leon Liverrant, Aron Iancu, Filip Sabu, S. Aizic Gruen, Simon Safran, Leib Rosenzweig, Wolfgang Gottieb, Igo Haber, Melanie Abramovici, Lucian Bercovici, Stefan Klein, Sifra Steckel, Leopold Hirsch, Ludwig Haimsohn, Tilli Lechner, Elfriede Herschman, Sebastian Schor, Mihail Fried, Isac Moskovici, Mayer SegalВижте всички 2 изображения на документа

176K_11_2165

Писмо от Министерство на външните работи и изповеданията до Дирекция на полицията за издаване на транзитни визи през България за Палестина на Отто Каппер, съпругата му Лисбет Перуц, дъщеря им Дорис и на Вера Полак.

Имена на лица, споменати в документа: Отто Каппер, Лисбет Перуц, Дорис Каппер, Вера Полак

София, 21 март 1941 г.


176K_11_1976

Молба-формуляр за издаване на транзитна виза на Otto Lagus.

Имена на лица, споменати в документа: Otto Lagus

Рим, [1940 г.]


176K_11_1976

Снимка на Otto Lagus, приложена към молбата му за транзитна виза през България за САЩ.

Имена на лица, споменати в документа: Otto Lagus

Б. м., [1940 г.]


370K_6_1457

Бележка с разпределение на задачите на различните ведомства за улесняване емигрирането на 1000 румънски евреи за Палестина.

Б.м., [1944 г.]


new2

Телеграма от Българската легация в Прага до Министерство на външните работи и изповеданията за даване разрешение за транзитна виза през България на чехословашкия поданик д-р Pavel Mahler.

Имена на лица, споменати в документа: Pavel Mahler

Прага, 10 март 1939 г.


new2

Телеграма от Българската легация в Прага до Министерство на външните работи и изповеданията за даване разрешение за транзитна виза през България на чехословашкия поданик Leopold Muller.

Имена на лица, споменати в документа: Leopold Muller

Прага, 10 февр. 1939 г.


176K_11_1772

Фотокопия от паспорта на Heinz/Hans Riegel и виза за влизане в Китай.

Имена на лица, споменати в документа: Heinz/Hans Riegel

Берлин, Рим, 11 ноем. 1939 г.

Вижте всички 3 изображения на документа

new2

Молба от Hans Reinhold от Прага до Министерство на външните работи и изповеданията за издаване на транзитна виза през България.

Имена на лица, споменати в документа: Hans Reinhold

Прага, 15 ноем. 1939 г.

Вижте всички 2 изображения на документа

new2

Молба от германския поданик д-р Ermst Zimmer до Българската легация в Анкара за издаване на транзитни визи през България на живеещите в Германия Ernestine Friedlaender и Olga Friedlaender.

Имена на лица, споменати в документа: Ernestine Friedlaender, Olga Friedlaender

Анкара, 16 дек. 1939 г.