<< назад


Искания за влизане и престой в България на чужди поданици

Искания за влизане и престой в България на чужди поданици

176K_8_823

Справка за Райна и Адолф Букет.

Имена на лица, споменати в документа: Райна Букет, Адолф Букет

София, [18 май 1940 г.]

Вижте всички 2 изображения на документа

new2

Свидетелство за раждане и кръщение на Franz Babel.

Имена на лица, споменати в документа: Франц Бабел , Franz Babel

Десендорф, 3 юни 1931 г.

Вижте всички 2 изображения на документа

new2

Чехословашки паспорт на Paulina Zimmerova-Zeldinova.

Имена на лица, споменати в документа: Paulina Zimmerova-Zeldinova

Прага, 13 юни 1933 г.

Вижте всички 6 изображения на документа

new2

Свидетелство за венчаване на Vaclav Zimmer и Paulina Zeldinova.

Имена на лица, споменати в документа: Vaclav Zimmer, Paulina Zimmerova-Zeldinova

Прага, 7 юни 1933 г.


176K_11_1772

Разрешение от полицията във Виена за пътуване на Георг Полак през Унгария, България, Румъния и Югославия.

Имена на лица, споменати в документа: Георг Полак

Виена, 16 септ. 1938 г.

Вижте всички 2 изображения на документа

176K_11_1772

Писмена нотариално заверена гаранция от Eugene J. Arday от САЩ, че е поканил Georg Pollak и съпругата му Livia Pollak в Охайо, САЩ.

Имена на лица, споменати в документа: Georg Pollak, Livia Pollak

Cuyahoga, 16 септ. 1938 г.

Вижте всички 2 изображения на документа

176K_11_1772

Молба от Мишо Константинов, търговец, до министъра на търговията, промишлеността и труда, за покана на д-р Херман Александър Кац да посети България.

Имена на лица, споменати в документа: Херман Александър Кац

София, 2 ноем. 1938 г.

Вижте всички 2 изображения на документа

176K_11_1772

Разрешение, издадено от полицията в Португалия за влизане и пребиваване в страната на Теодор Шварц, Ирма Шварц и Гертруда Шварц.

Имена на лица, споменати в документа: Theodor Schwarz, Irma Schwarz, Gertrude Schwarz

Лисабон, 23 дек. 1938 г.


new2

Кръщелно свидетелство на Еva (Еliska) Eisabeth Hostovsky.

Имена на лица, споменати в документа: Еva (Eliska) Eisabeth Hostovsky

Прага, 26 септ. 1938

Вижте всички 3 изображения на документа

176K_11_1772

Писмо от белгийската фирма Corneliussen § Stakgold S.D до Българското генерално консулство в Брюксел за издаване входна виза за България на Ernst Feigl в качеството му на представител на фирмата и работата му с български клиенти.

Имена на лица, споменати в документа: Ernst Feigl

Брюксел, 29 дек. 1938 г.

Вижте всички 2 изображения на документа