<< назад


Хенри Левенсон

Хенри Левенсон

458

Служебна справка за заеманите от Хенри Левенсон длъжности в Министерство на външните работи и изповеданията.

София, 31 дек. 1938


459

Акт на Хенри Улрих Левенсон за напускането на длъжност в Министерство на външните работи и изповеданията.

София, 15 февр. 1947


460

Молба от Хенри Левенсон, пълномощен министър, за издаване на удостоверение за прослужено време в Министерство на външните работи и изповеданията, с приложени удостоверения от други ведомства.

София, 7 май 1947

Вижте всички 8 изображения на документа