<< назад


Никола Ванчев

Никола Ванчев

464

Служебна справка за заеманите от Никола Ванчев длъжности в Министерство на външните работи и изповеданията.

София, б.д.


465

Служебна бележка от Министерство на външните работи и изповеданията за преместването на Никола Ванчев, легационен съветник в Анкара, в Министерството в София.

София, 15 авг. 1942


466

Заповед №9 на С. Киров, пълномощен министър в Анкара, за преместването на Никола Ванчев в София.

София, 15 септ. 1942