<< назад


Любен Златаров

Любен Златаров

461

Служебна справка за заеманите от Любен Златаров длъжности в Министерство на външните работи и изповеданията.

София, 31 дек. 1938


462

Наредба на Министерство на външните работи и изповеданията за преместването на Любен Златаров от Българската царска легация в Москва в Консулско-стопанската дирекция при Министерството в София.

София, 20 септ. 1939


463

Заповед на Министерство на външните работи и изповеданията за преместването на Любен Златаров от легацията в Москва в София.

София, 22 юни 1940


453

"Приносът на четирима висши служители на Българското министерство на външните работи за спасяването на чужди евреи през 1941–1944." Статия от Исак Бераха.

Б.м., б.д.

Вижте всички 15 изображения на документа

454

Работни бележки, извадки от регистри на легации и спомени на Любен Златаров, за дейността на Н. Вачев, Х. Левинсон, Л. Златаров и Н. Пецев, свързани с транзитното преминане на евреи по време на Втората световна война през България.

Б.м., б.д.

Вижте всички 98 изображения на документа

455

Извлечения от входящия дневник на легацията в Букурещ за издаване на транзитни визи на лица от еврейски произход за влизане или преминаване през България, изготвени от Любен Златаров.

Б.м., б.д.

Вижте всички 54 изображения на документа

456

"Документи на Консулско–стопанската дирекция при Министерство на външните работи и изповеданията за спасяването на евреи в годините на Втората война". Статия от Любен Златаров.

Б.м., б.д.

Вижте всички 19 изображения на документа