<< назад


художници

художници

103

Изложение от художниците Елиезер Алшех, Давид Перец, Марко Бехар, Давид Бенун и Мориц Бенционов до Дружеството на новите художници в София срещу предвидените в законопроекта за защита на нацията ограничения същите да членуват в дружеството на художниците и с молба за съдействие да останат в редовете на българските художници.

София, 12 ноем. 1940
Подписан екземпляр, същото писмо е изпратено и до Народното събрание.


197

Изложение от Дружеството на новите художници в България до председателя на Съюза на дружествата в България срещу законопроекта за защита на нацията и срещу изключването на художниците евреи от Дружеството.

София, 12 ноем. 1940


198

Изложение от художниците Елиезер Алшех, Давид Перец, Марко Бехар, Давид Бенун и Мориц Бенционов до Дружеството на новите художници в София срещу предвидените в законопроекта за защита на нацията ограничения същите да членуват в Дружеството на художниците.

София, 12 ноем. 1940


104

Писмо от Александър Миленков, председател на Съюза на дружествата на художниците в България, и Преслав Кършовски, секретар, до председателя на ХХV ОНС с молба за съдействие на художниците евреи, членове на съюза.

София, 13 ноем. 1940
Неподписано.


120

Списък на членовете на Съюза на дружествата на художниците в България.

София, 1941
В списъка са включени и художниците евреи.

Вижте всички 9 изображения на документа