<< назад


адвокати

адвокати

382

Изложение от Съюза на българските адвокати до министър-председателя срещу расовия характер на законопроекта за защита на нацията

София, 1940
Неподписан екземпляр.

Вижте всички 2 изображения на документа

112

Изложение от Съюза на българските адвокати до министър-председателя Богдан Филов срещу расовия характер на подготвения законопроект за защита на нацията.

София, 30 окт. 1940
Подписан екземпляр.

Вижте всички 4 изображения на документа

179

Изложение на Управителния съвет на Съюза на българските адвокати до председателя на ХХV ОНС срещу законопроекта за защита на нацията.

София, 30 окт. 1940
Писмото е подписано от Никола Бояджиев, председател на Съюза на българските адвокати, и Н. Ралчев, секретар.

Вижте всички 4 изображения на документа

378

Изложение от Съюза на българските адвокати до председателя на Народното събрание срещу расовия характер на подготвения законопроект за защита на нацията, подписано от всички членове на Управителния съвет на Съюза.

София, 30 окт. 1940

Вижте всички 4 изображения на документа

181

Изложение от адвокати, жители на Видин, до министър-председателя и председателя на ХХV ОНС срещу законопроекта за защита на нацията.

София, 4 ноем. 1940
Писмото е подписано от 18 души.

Вижте всички 2 изображения на документа

111

Писмо от Бениамин Ардити до Съюза на българските адвокати за намерението му да напише книга за проявите на българската общественост в защита на евреите.

София, 6 окт. 1945


110

Бележка от адвокат Фидел Барух, за това че е ползвал изложението на Съюза на адвокатите до ХХV ОНС срещу законопроекта за защита на нацията.

София, 22 март 1946