<< назад


писатели

писатели

„Ние сме много зачудени, дори сме смутени, задето се е наложило в България да се мисли за подобен закон, когато не се чувства нацията ни да е нападната или насилена от кого да е.
Ние намираме, че такъв закон ще бъде пакостен за нашия народ.
Прочети още >
524

Писмо от група български писатели до министър-председателя и председателя на Народното събрание срещу внасянето и разглеждането на законопроект за защита на нацията.

София, 6 ноем. 1940


125

Писмо от Комисарството по еврейските въпроси в България до редакцията на "Вестник за жената" с искане на справка за участието на евреи редактори и бележка на главния редактор на вестника, че не е посочил името на Дора Габе, редактор в същия вестник.

София, 6 ян. 1943


125

Писмо от Комисарството по еврейските въпроси в България до редакцията на "Вестник за жената" с искане на справка за участието на евреи редактори и бележка на главния редактор на вестника, че не е посочил името на Дора Габе, редактор в същия вестник.

София, 6 ян. 1943