<< назад


Обсъждане и изказвания на народни представители срещу законопроекта

Обсъждане и изказвания на народни представители срещу законопроекта

206

Списък на народните представители от ХХV ОНС, поискали думата по законопроекта за защита на нацията.

София, Б.д.


78

Стенографски дневници на ХХV ОНС, ІІ редовна сесия, 11 заседание – внасяне за разглеждане в Народното събрание на законопроекта за защита на нацията, с бележки на д-р Никола Сакаров

София, 15 ноем.1940

Вижте всички 22 изображения на документа

79

Стенографски дневници на ХХV ОНС, ІІ редовна сесия, 12 заседание, с изказване на Петко Стайнов за противоконституционност на дял ІІ и с протест срещу отнемането на човешки права.

София, 15. ноем. 1940

Вижте всички 19 изображения на документа

201

Искане от 11 народни представители – Тодор Поляков, П. Митев, д-р Т.М. Новаков, Любен Дюгмеджиев, д-р Никола Сакаров, Р. Атанасов, Ат. Къдрев, Авр. П. Гачев и двама с неразчетени подписи, до председателя на ХХV ОНС за поименно гласуване на законопроекта за защита на нацията.

София, 19 ноем. 1940


81

Стенографски дневници на ХХV ОНС, ІІ редовна сесия, 31 заседание, с изказвания на Любен Дюкмеджиев, Иван Петров и Марин Тютюнджиев срещу законопроекта.

София, 20 дек. 1940

Вижте всички 49 изображения на документа

85

Изказвания на Тодор Поляков по второто четене на законопроекта за защита на нацията.

София, 20 дек. 1940

Вижте всички 19 изображения на документа

80

Стенографски дневници на ХХV ОНС, ІІ редовна сесия, 13 заседание, с изказване на Иван Вл. Петров за противоконституционност на проекта за Закон за защита на нацията.

София, 20 ноем. 1940

Вижте всички 16 изображения на документа

87

Бележка от д-р Никола Сакаров, народен представител от ХХV ОНС, за отнетата му възможност за изказване по законопроекта за защита на нацията и опита му да се изкаже по същия въпрос, но по друг законопроект.

София, 25 дек. 1940
Изказването на д-р Н. Сакаров е по законопроекта за бюджета за 1941 г.


88

Изказване на д-р Никола Сакаров, депутат от ХХV ОНС по законопроекта за бюджета за 1941 г. и срещу Закона за защита на нацията.

София, 25 дек. 1940

Вижте всички 19 изображения на документа

108

Реч на д-р Любен Дюкмеджиев, народен представител от ХХV ОНС, произнесена при второто четене на законопроекта за защита на нацията.

София, дек. 1940
Любен Дюкмеджиев е касиран като народен представител през 1941 г. и изпратен в лагера "Кръсто поле".

Вижте всички 24 изображения на документа