<< назад


Вътрешна политика по отношение на Еврейския въпрос

Вътрешна политика по отношение на Еврейския въпрос

След засиления германски натиск за „окончателното решаване на еврейския въпрос“, на 22 февруари 1943 г. е подписано Споразумение за изселване извън страната „най-първо на 20 000 евреи от „новите земи”, като в самото заглавие на документа думата „нови“ е задраскана и силата му на практика се отнася до всички евреи.
Прочети още >
163

Списък на евреи от лагера в Сомовит.

Б.м, б.д.

Вижте всички 3 изображения на документа

533

Кореспонденция на Министерството на народното просвещение по прилагането на Закона за защита на нацията в българските училища.

София, 1941–1943

Вижте всички 27 изображения на документа

534

Кореспонденция на Министерството на народното просвещение по прилагането на Закона за защита на нацията в българските училища.

София, 1941–1943

Вижте всички 22 изображения на документа

535

Кореспонденция на Министерството на народното просвещение по прилагането на Закона за защита на нацията в българските училища.

София, 1941–1943

Вижте всички 7 изображения на документа

536

Кореспонденция на Министерството на народното просвещение по прилагането на Закона за защита на нацията в българските училища.

София, 1941–1943

Вижте всички 6 изображения на документа

537

Кореспонденция на Министерството на народното просвещение по прилагането на Закона за защита на нацията в българските училища.

София, 1941–1943

Вижте всички 16 изображения на документа

538

Кореспонденция на Министерството на народното просвещение по учредяването и дейността на дарителски фонд „Йосиф х. Арие“.

София, Скопие, 1942–1943

Вижте всички 34 изображения на документа

488

Наредба, издадена въз основа на Закона за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси.

София, 29 авг. 1942

Вижте всички 21 изображения на документа

515

Обвинителен акт и бележки на Вергил Димов във връзка с делото на Йосиф Таджер и Яко Исак Коен, обвинени в създаването на ремсови групи сред еврейската младеж

София, 31 окт. 1942

Вижте всички 62 изображения на документа

344

Списък на лицата от еврейски произход от Пловдив, изготвен в отговор на окръжно № 5712 на Комисарството по еврейските въпроси.

Пловдив, 1 март 1943

Вижте всички 5 изображения на документа