<< назад


Видни евреи в България

Видни евреи в България

136

"Д-р Й. Фаденхехт". Юбилеен сборник издаден от списание "Правна мисъл" по случай отбелязването на 40 годишната професорска дейност на Йосиф Фаденхехт в Софийския университет и 30 години адвокатска дейност.

София, 4 май 1938
През 1942 г., по искане на български общественици, д-р Йосиф Фаденхехт и съпругата му Бонка Фаденхехт са освободени от носенето на отличителен знак съгласно ЗЗН. Тяхната дъщеря Анна помага на евреи в Скопие и е призната за Праведник на света.

Вижте всички 78 изображения на документа