<< назад


Образование

Образование

„Една от първите грижи на българското еврейство още от момента, когато изгря свободата на България, бе да се организира и постави на здрави основи учебното дело. Трябваше да се намери една учебна система, която да отговаря и на нашите народни аспирации и исторически и религиозни традиции, като евреи и като българи, на изискванията и стремежите на българския народ, извикани на живот в историческата арена в своята татковина.
Прочети още >
53

Нотариален акт за учредяване на Фондация за подпомагане на бедни студенти с посочени цели и задачи, подписан от учредителя Анжело Нисим Куюмджийски.

София, 30 юли 1937

Вижте всички 3 изображения на документа

52

Писмо от Анжело Куюмджийски до министъра на народното просвещение за откриване на банкова сметка с номинална стойност от 7 милиона лв. за подпомагане на бедни студенти.

София, 10 авг. 1937


51

Благодарствено писмо от министъра на народното просвещение до Анжело Куюмджийски за учредения паричен фонд за подпомагане на бедни студенти.

София, 20 авг. 1937


50

Заявление от Фондация за подпомагане бедни студенти, учредена от Анжело Куюмджийски, до министъра на народното просвещение за упражняване надзор върху паричния фонд.

София, 15 ян. 1938