СПАСИТЕЛИ

СПАСИТЕЛИ

„Честта на България и на нейния народ е не само въпрос на чувство – тя е преди всичко елемент на нейната политика. Тя е политически капитал от най-голяма стойност и затова никому не е позволено да го разпилява  без оправдание, което би се споделило от целия народ.
Прочети още >
156

Спомени на Димитър Йосифов Пешев, подпредседател на ХХV ОНС, за присъединяването на България към Тристранния пакт и дебатите в Народното събрание по този въпрос, за разговорите му с министър-председателя Богдан Филов.

Б.м, Б.д.
Виж "Пешев, Димитър Йосифов", Поппетров Николай Пейчев. Спомени, София, 2004, 351 с.

Вижте всички 74 изображения на документа

90

Спомени на Димитър Йосифов Пешев, подпредседател на ХХV ОНС, за въвеждането на гражданския брак в България, еврейския въпрос и създаването на Закона за защита на нацията.

София, Б.д.
Публикувано.

Вижте всички 77 изображения на документа

91

Спомени и бележки на Димитър Пешев, подпредседател на ХХV ОНС, за еврейския въпрос в България и бламирането му като подпредседател на Бюрото на Народното събрание.

София, Б.д.
Публикувано.

Вижте всички 45 изображения на документа

92

Спомени и бележки на Димитър Пешев, подпредседател на ХХV ОНС, за еврейския въпрос в България, създаването на Закона за защита на нацията и Закона за организацията на българската младеж.

София, Б.д.
Публикувано

Вижте всички 81 изображения на документа

453

"Приносът на четирима висши служители на Българското министерство на външните работи за спасяването на чужди евреи през 1941–1944." Статия от Исак Бераха.

Б.м, б.д

Вижте всички 15 изображения на документа

454

Работни бележки, извадки от регистри на легации и спомени на Любен Златаров, за дейността на Н. Вачев, Х. Левинсон, Л. Златаров и Н. Пецев, свързани с транзитното преминане на евреи по време на Втората световна война през България.

Б.м, б.д

Вижте всички 98 изображения на документа

455

Извлечения от входящия дневник на легацията в Букурещ за издаване на транзитни визи на лица от еврейски произход за влизане или преминаване през България, изготвени от Любен Златаров.

Б.м, б.д

Вижте всички 54 изображения на документа

456

"Документи на Консулско–стопанската дирекция при Министерство на външните работи и изповеданията за спасяването на евреи в годините на Втората война". Статия от Любен Златаров.

Б.м, б.д

Вижте всички 19 изображения на документа

464

Служебна справка за заеманите от Никола Ванчев длъжности в Министерство на външните работи и изповеданията.

София, б.д


135

Удостоверение, издадено от командващия областта Солун – Егея, заверено и подписано от Българския царски офицер за свръзка, за сваляне на еврейска звезда №41 367 на Рафаел Моис Камхи и отвеждането му от Солун в България.

Солун, 2 апр.1943