ЗАКОНОДАТЕЛНА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ 1939–1944 Г.

ЗАКОНОДАТЕЛНА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ 1939–1944 Г.

206

Списък на народните представители от ХХV ОНС, поискали думата по законопроекта за защита на нацията.

София, Б.д.


369

Парламентарно питане от Иван Пастухов, народен представител от ХХІV ОНС, за дейността на Просветния съюз и за действията на ратниците срещу сказките на проф. Методи Попов и нападенията им над граждани от еврейски произход.

София, 6 юли 1938

Вижте всички 21 изображения на документа

113

Списък на народните представители от ХХV ОНС с означение месторождението, местожителството, занятието, образованието и избирателните им колегии.

София, 1940
Списъкът е от Дирекция на полицията.

Вижте всички 26 изображения на документа

89

Списък на народните представители от ХХV ОНС.

София, 1940
Нанесени са данни за починали и касирани народни представители.

Вижте всички 36 изображения на документа

207

Покана до членовете на парламентарната комисия по Министерство на вътрешните работи и народното здраве за разглеждане на законопроекта за защита на нацията.

София, 12 ноем. 1940


208

Доклад на парламентарната комисия по Министерство на вътрешните работи и народното здраве за направените изменения и допълнения по законопроекта за защита на нацията.

София, 18 дек. 1940


214

"Народна информация". Бюлетин със съобщение по законопроекта за защита на нацията.

София, 14 окт. 1940
Бележки и подчертавания от д-р Никола Сакаров.

Вижте всички 2 изображения на документа

215

"Народна информация". Бюлетин със съобщение по законопроекта за защита на нацията.

София, 12 окт. 1940
Бележки и подчертавания от д-р Никола Сакаров.


216

"Народна информация". Бюлетин със съобщение по законопроекта за защита на нацията.

София, 2 ноем. 1940
Бележки и подчертавания от д-р Никола Сакаров.


77

Доклад от парламентарната комисия по Министерство на вътрешните работи и народното здраве за направените изменения и допълнения по законопроекта за защита на нацията във връзка с предстоящото му второ четене, с бележки на д-р Никола Сакаров.

София, 18 дек. 1940

Вижте всички 10 изображения на документа